Akt 1 – Oto nasz świat

OTO NASZ ŚWIAT

Oto nasz świat, zrodzonych z Ziemi Matki.
Ludzi białych, czerwonych, żółtych i czarnych.
Spokojnych. Szalonych. Mądrych i brzydkich.
Żywota świat i śmierci świat.
Tych co odeszli.
Tych co nadejdą
Dzisiejszy świat. Codzienny. Bliski.
Błękitnej Planety świat.
Kochanki Boga Słońce.

Adama, Ewy, Kaina i Abla.
Nieba i piekła. Raju i czyścca.
Buddy i Boga. Allacha i Wisznu.
 Surii. Horusa. Jambebe i Thora

Zawróć pociski wystrzelone
Do gibkich tygrysów i bawołów dzikich.
Do tobie podobnych w żywocie człowieku.
Zawieś harpuny stalowe i topory drwali.
Niech gwałt nie druzgocze gwałt.
Niech gardło, nie nabrzmiewa wolem.
Niech każdy człowiek biały, czarny, żółty i czerwony
Wykrzyczy, że świat jest piękny.
Niech trwa!

Słowa: Tadeusz Kijański
Muzyka: Tomasz Szczepanik