Akt 2 – Ludzie, ludzie

Ludzie, ludzie

Nie zabierajcie mi wiatru
Nowego dnia nie zabierajcie mi
Ludzie, ludzie
Pozwólcie wybudować dom,
Nowy z ogrodem dla mych dzieci,
Pozwólcie dalej żyć w ojczyźnie,
Która moja jest I wasza…

Tekst: Tadeusz Kijański
Muzyka: Tomasz Szczepanik